Man kan læse meget om alting på nettet, men der er nu noget særligt ved at være der in person så jeg besluttede at tage en 10 dages tur til LA. Hovedformålet – at kunne lave endnu bedre guitar-recordings i mit hjemme-studie.